Archief voor januari, 2011

The final countdown

2011 is ingezet! Het aftellen kan nu stilaan gaan beginnen. Ik moet nog zes weken werken en nog 44 keer slapen voor ik kan vertrekken.
De administratieve voorbereidingen waarmee ik een paar maanden geleden begonnen ben, hebben nog niks opgeleverd. Ik heb de personeelsdienst eraan herinnerd dat ik een aanvraag voor verlof zonder wedde heb ingediend, maar een officieel akkoord heb ik nog niet. Om een visum aan te vragen wacht ik op een uitnodigingsbrief van ‘Educación Inicial’, de nieuwe naam voor ‘Pronepe’. Ik heb de opgemaakte brief in november doorgestuurd naar Fabiola om hem op het papier van het Ministerie van Onderwijs van Ecuador te laten typen en ondertekenen. Toen ik Maria Fernanda (secretaresse Casita Belga) er vorige week aan herinnerde, zei deze dat Fabiola ‘ermee bezig was’.
Aan de andere kant zijn alle contracten van de studenten met de stageplaatsen in orde gebracht. Ik heb alle gegevens (vluchtgegevens, contactgegevens, medische fiches, nummers van reispassen, …) van alle studenten. Dus daar zijn we mee klaar!
Al wat ik nu nog kan doen is dus ‘esperar y contar los días’, wachten en aftellen.
Advertentie