Archief voor oktober, 2010

voorbereidingen

Mijn ‘verlof zonder wedde’-aanvraag voor zes maanden (maart-september 2011) heb ik ingediend. Er zijn al heel veel mails heen en weer gegaan zowel met Guayaquil als met de studenten. De voorbereidende gesprekjes zijn gevoerd. Maar er blijven toch nog steeds aanvragen binnenkomen. Voorlopig verwachten we vijf studenten, één aanvraag moet nog besproken worden. Op mijn lijstje staan nu twee studenten vroedkunde, twee studenten kleuteronderwijs, één studente SKW (sociaalcultureel werk) en één student IWT (industriële wetenschappen en technologie). Het stagecontract van vijf van de zes is getekend of onderweg. Vier van de zes hebben ook al een vlucht geboekt, wat ook al duidelijkheid geeft naar datums.
Advertentie